my thoughts… my stories… my life…
Header

picking up the pieces again…

December 14th, 2006 | Posted by JeanGrey in Love | Personal | Relationship

 picking up the pieces again… picture

dyusah loves pongka baby picking up the pieces again… picture

Tulak ng bibig kabig ng dibdib…corny but TRUE! malimit iba ang lumalabas sa bibig natin…
(hindi yan ang ibig kong sabihin)

Pag pilantik ng daliri at pag galaw ng buong katawan…
(ndi ko sinasadya)

Pag unday ng patalim na tagus tagusan… (eto ang gusto kong iparating)
Pag hikbi ng sanggol na tumuloy sa paghahagulgol… (nasaktan ako pero mas nasaktan kita)
Pag pasan ng bato habang nakaharap sa salamin… (inaamin ko nagkamali ako)
Pag tanggal ng maskarang bumabalot sa pagkatao… (eto ang totoong ako)
Pag hahabol ng takip silim sa pag bukang liwayway…(hindi ko kayang mawala ka)
Pagsilip ng ngiti sa lumuluhang labi… (ayaw mo akong mawalay sayo)
Itinapong mga ginto na unti-unting kinakain ng lupa… (lahat handa kong ipagkaloob)
Bangungot na siya nang kinaligtaan… (kahit ano kayang talikuran)
Pag yakap sa lubos na kinatatakutan… (IKAW… ang kulang na piraso na bubuo sa puso ko)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.